Vi startade som ett projekt tillsammans med Mellby Garage och Mellby Hus

3D konfiguratorn ökar affärer! 3D Building vill skapa ett system för att visualisera och beräkna komplexa byggnader. Med standardiserade byggblock kan kunden skapa unika byggnader och får pris i realtid på den aktuella konfigurationen. Systemet ger möjlighet att skapa många miljoner unika konfigurationer.
Ökad kundnytta

Byggnationen av ett hus eller ett garage skiftar mycket i pris beroende på utformningen av byggnaden och storlek. Olika val som känns som enkla saker kan påverka byggnadens pris väsentligt. Med 3D konfiguratorn kan kunderna få uppleva för sin byggnad samtidigt som de direkt ser vad de olika valen kostar.

VR och AR

När kunden har skapat sin byggnad i 3D kan de med hjälp av sin telefon eller med 3D glasögon kliva in i byggnaden de skapat och uppleva hur den kommer att se ut. Att kunna gå runt i sitt framtida hus eller sitt garage gör att du vet att du har valt rätt utformning innan det ens är byggt.
Vi har även givit kunderna möjligheten att via telefon eller platta uppleva hur byggnaden kommer att se ut när det placeras på tomten. AR (Augmented Reality) gör att du via kameraläge kan filma din tomt samtidigt som din byggnad projiceras på tomten.

Effektivare kundhantering

I 3D konfiguratorn bygger kunden sitt eget projekt och får pris. Vi jobbar med att den data kunden genererar hela tiden återanvänds för att skapa offerter, plocklistor, tillverkningsordrar, bygglovshandlingar mm. Detta minskar arbetsbördan för säljarna som kan fokusera på rådgivning och att få affärerna i hamn. Att återanvända den genererade data utan att flytta information mellan olika system minimerar även felmarginalerna.

3D konfigurator ökar försäljningen

Allt fler branscher använder 3D konfigurering. Det är ett effektivt sätt att öka antalet förfrågningar och samtidigt kunna lägga mer tid på själva affären. Vissa företag ersätter säljare med konfiguratorn medan andra ser till att lägga den extra tiden som frigörs på kunduppföljning och att fokusera på att få in affären.
- Vår erfarenhet är att antalet vunna affärer ökar genom fler offertförfrågningar och ökad ”hitrate” på lämnade offerter. Rapporterar Tommy Olausson, försäljningschef Mellby Garage och Mellby Hus.

3D i högsta kvalitet

Det var viktigt att visualiseringen höll högsta kvalitet på marknaden. Det visuella blir allt mer viktigt för konsumenten. Man vill kunna se en så verklighetstrogen produkt som möjligt. Därför har vi jobbat med Unity som är en av de största plattformarna på marknaden och valt att lägga mycket fokus på grafik och det visuella utan att det skall resultera i ett långsamt och hackigt system.

Vill du prata 3D konfiguration?

Vi hjälper företag att genom 3D, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) öka sin försäljning, leverera effektivare support och utbildning. Vi förstår ditt företags utmaningar och vad som driver affärer. Som kund får du en 3D leverantör som inte skjuter från höften utan verkligen levererar nytta.
Kontakta oss om du vill prata 3D