Kundcase

Två av våra kunder och deras upplevelse av 3D och VR
Att kunden själv kan rita sitt garage i 3D är en av de mest uppskattade delarna på vår hemsida. Det leder oftast till avslut direkt.
Emma Holth-Carlsson Försäljning, Mellby Garage
Att kunden kan se huset i 3D redan i offertstadiet snabbar på beslutsprocessen. Vilket sparar tid både för kunden och oss.
Tommy Olausson Försäljningsansvarig Mellby Hus