Låt dina tekniker avhjälpa problem hos kunderna via videolänk med AR-teknik.

Virtual Technical Support möjliggör uppkoppling mot en tekniker på annan plats – exempelvis hos kunden, på en produktionsanläggning eller ute på fältet.

Teknikern kan via AR-glasögon, smartphone eller platta få visuell hjälp där denne guidas genom avancerade tekniska åtgärder. Under ert samtal kan du rita förklaringar som i realtid visas i den bild som teknikern ser. Instruktioner blir extra tydliga tack vare möjligheten att ringa in eller markera exempelvis en panel eller skruv som skall justeras. Med VR-glasögon kan du även få ett hologram av en komplicerad maskindel att sväva i luften framför teknikern. Tekniken används i dag i flera olika branscher för att minska tiderna och kostnaderna för att skicka experter till kunden för att åtgärda ett problem.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig och visa exempel på hur andra industrier använder tekniken.