Oavsett vilken typ av utmaning ni har så är vårt mål att ta fram en produkt som levererar verklig nytta.

För att garantera en så effektiv lösning som möjligt vill vi lära känna er verksamhet. För att säkerställa kvaliteten använder vi en välbeprövad process.
 1. Utmaningen
  Vi träffar gärna er för att se om 3D kan vara rätt lösning för er utmaning. Vi utgår från era förutsättningar och visar relevanta exempel på lösningar för liknande uppgifter. Vi samlar information för att kunna ta fram en offert. Det gör vi kostnadsfritt.
 2. Offert
  Utifrån vårt första möte skapar vi en lösning för er och tar fram en detaljerad offert med en tidsplan. Vi presenterar gärna detta hos er på plats då vi också kan diskutera detaljer. Det gör vi kostnadsfritt.
 3. Uppstartsmöte
  För att projektet ska bli riktigt bra och flyta på enligt den satta tidsplanen träffas vi för ett uppstartsmöte. Här sätter vi samman projektgruppen som ofta innehåller en eller flera nyckelpersoner i er organisation. Ni sitter på mycket kunskap som vi vill ta till vara i projektet för att skapa en riktigt bra slutprodukt.
 4. Delleveranser
  Projektet delas alltid upp i delleveranser för att ni ska kunna ge input på varje levererat steg. Detta medför att ni hela tiden har kontroll på projektets utveckling och kan kvalitetskontrollera i flera steg.
 5. Slutleverans
  Den färdiga produkten levereras och gås igenom tillsammans för att säkerställa att ni är nöjda. Vi utbildar en person hos er som huvudansvarig för produkten.
 6. Support
  Ni har tillgång till personlig support enligt supportavtal.
Maila oss om du vill veta mer!