Vi hjälper företag att bli mer lönsamma!

Vi är specialister på 3D-lösningar för säljande och tillverkande företag.

Läs mer

3D lösningar för alla typer av företag

På 3D Building har vi ett stort intresse för och erfarenhet av tillverkande industri och försäljning. Vi hjälper företag att genom 3D, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) öka sin försäljning, leverera effektivare support och utbildning.
Kontakta oss

3D Konfigurering för ökad försäljning

3D Building startade som ett projekt tillsammans med Mellby Garage och Mellby Hus för att skapa ett system för att visualisera och beräkna komplexa byggnader. Med standardiserade byggblock kan kunden skapa unika byggnader och får pris i realtid på den aktuella konfigurationen. Systemet ger möjlighet att skapa många miljoner unika konfigurationer.
Läs mer

3D visualisering

3D visualisering används överallt, från husbygget till operationsbordet.

Kunduttalande

Vad tycker våra kunder är bäst med att kunna visa i 3D.

Kontakta oss

Vi har mer än 20 års erfarenhet av 3D. Kontakt oss här.