Harmoni – Ett rum för lugn och fokus i klassrummet

Lanseras 2024! Flyttbara, ljudisolerade rum för att ge varje elev förutsättningar att lyckas med skolarbetet.

Bättre lärande för varje elev

Tillsammans med en grupp lärare, specialpedagoger och barnpsykologer utformar vi flyttbara och ljudisolerade rum för elever som behöver utrymme för lugn och ro i sin studiemiljö.
I en skolmiljö full med intryck behöver en del elever en plats för avskildhet där de lättare kan tillgodogöra sig kunskap. För att skapa en skola på lika villkor behöver vi erbjuda läromiljöer som fungerar för varje elev. Harmoni är ett projekt där vi skapar ett rum i rummet där störande intryck i form av ljud och omgivning minskas. Dessa rum utformas för att skapa lugn och trygghet, ett rum där man känner harmoni och kan öppna sina sinnen för lärande.

Harmoni är ett ljudisolerande, flyttbart rum med arbetsyta, eluttag, inbyggd belysning och ventilation för att skapa en harmonisk miljö. Harmoni kommer att erbjudas för uthyrning till skolor och lärosäten. Den färdiga produkten beräknas vara klar under hösten 2024.