Produkter och byggsystem som skapar samhällsnytta

Våra Produkter

Vi utvecklar och marknadsför produkter och byggsystem. Här finner du våra färdiga produkter. Saknar du någon produkt som kan bidra till ett mer miljövänligt, effektivare och säkrare sätt att bygga? Hör av dig till oss så hjälps vi åt att hitta en lösning.

ISO SIP-grund

Grundläggning för hus och uterum

Läs mer om ISO SIP-grund

Shop Box

Koncept för minibutiker, restauranger och servicestationer

Läs mer om Shop Box

Harmoni

Ett rum för lugn och koncentration i klassrummet

Läs mer om Harmoni