Klimatsmart grundläggning

Grundläggningssystem som kortar byggtiden och minskar klimatavtrycket.

ISO SIP-grund

En klimatsmart platta på mark som ger en mycket kortare byggtid, minskar CO2-utsläppet med ca 60% och dessutom inte kostar mer än en traditionell betongplatta. Kan det bli enklare att göra ett grönare val?

ISO SIP-grund för hus

En klimatsmart platta på mark för era husprojekt.

Ta reda på mer om husgrunder

ISO SIP-grund för uterum

Ett komplett klimatsmart system för anläggning av grund när du ska bygga ditt uterum.

Ta reda på mer om uterumsgrund