ISO SIP-grund för uterum

En komplett och klimatsmart grund för ditt uterum som du kan bygga själv eller låta din byggare göra jobbet.

ISO SIP-grund för uterum

ISO SIP-grund för uterum är ett komplett system för grundläggning, tillverkat i Sverige och anpassat för uterum med 200 mm isolering. Till skillnad från en traditionell betongplatta minskar vi Co2 utsläpp med ca 60%. Dessutom kan du anlägga den själv.
Den kompletta grunden består av en kant av hård och tryckbeständig XPS på vilken du ställer våra betongbalkar för infästning av ditt uterum. Innanför detta kantlager ligger cellplast av EPS som består till 98% av luft vilket ger god isolerförmåga. Övre lagret är ett sandwichelement (SIP-panel) bestående av ett lager Lindab Magestic, som är en extremt korrosionsbeständig plåt, och EPS. Grundens kanter skyddas av kantplåtar av Lindab Magestic som ger en vacker och hållbar sockel till din byggnad.

Den kompletta byggsatsen levereras till byggplats och klarar trycklaster från din byggnad samt lyftkrafter som kan uppstå vid hård storm. Efter montage är du redo att lägga golvmaterial på din färdiga grund. Golvvärmesystem kan läggas på grunden.

ISO SIP-grund för uterum består av

1. Sandwichblock (SIP-panel), 0,6mm plåt (Lindab Magestic) limmad ovanpå EPS-150 (H=100mm)
2. EPS-80 (H=100mm)
3. Armerad betongbalk (H,B,L=100x150x1200 – 1800mm)
4. XPS-400 (H=100mm). Betongplatta under pelare L,B,H= 600,300,100mm
5. Betongplatta L,B,H= 600,300,100mm
6. Stålband (rostfritt)
7. Papprör
8. Sockelplåt Lindab Magestic med 20mm EPS
9. Infästning för betong
10. Vinklar, hålplattor, stålband för att binda samman betongdetaljer
11. Dränerande bärlager (ingår ej i leverans)
12. Matjord (ingår ej i leverans)
13. Bärande jordlager enligt GK1, 100kpa (ingår ej i leverans)
14. Dräneringsrör (ingår ej i leverans)

Fördelar med ISO SIP-grund för uterum

Billigare Grundläggning

Genom en kortare byggtid, effektiv transport och kostnadseffektiv materialsats blir ISO SIP-grund billigare än en traditionell betongplatta. Dessutom blir den mindre kostsam för vår miljö.

Bättre för miljön

Genom att välja ISO SIP-grund för uterum minskar du utsläppen av Co2 med ca 60% jämfört med en betongplatta. Cellplasten i blocken består till 98% av luft. Plåten motsvarar samma mängd som går åt till armeringen i en vanlig betongplatta.

Lätt att bygga

En stor fördel med ISO SIP-grund för uterum är att den är lätt att anlägga. Grunden består av byggdelar som 2 personer enkelt kan montera till en färdig och byggklar grund. Ska du göra genomföringar i grunden är det bara att göra ett urtag med en såg med metallblad eller liknande.

Ingen torktid

Så snart grunden är lagd är det klart för att resa ditt uterum. Det gör att ditt byggprojekt går snabbt. Du behöver inte vänta på något så tråkigt som att betong ska torka. Du behöver inte vattna grunden och oroa dig för sprickbildning i betongen.

Perfekt resultat

ISO SIP-grund är ett väl utarbetat system för grundläggning som säkerställer ett perfekt resultat och uppfyller krav enligt BBR. Grunden är anpassad för att både byggare och privatpersoner ska kunna lägga grunden och få ett perfekt resultat.

Effektiv transport

En komplett materialsats för ISO SIP-grund för uterum levereras direkt till byggplats och innehåller allt för att bygga en färdig grund. Du behöver inte boka in och anpassa tidsschemat efter någon betongbil.

Hållbarhet över tid

Med en hållbarhet på över 100 år kan du känna dig trygg med din grund. Grunden är underhållsfri.

Återvinningsbar

ISO SIP-grund kan monteras ner och användas igen. Du kan även återvinna din grund.

Material att ladda ned

Här har vi samlat produktblad och information för ISO SIP-grund för uterum. Saknar du några uppgifter får du gärna kontakta oss.

Återförsäljare