ISO SIP-grund för hus

Ett komplett, klimatsmart system för husgrunder som minskar Co2 utsläppen med 60% och kortar byggtiden.

ISO SIP-grund för hus – Ett klimatsmart val för platta på mark

ISO SIP-grund för hus är ett klimatsmart alternativ till platta på mark med många fördelar jämfört med en traditionell betongplatta.

ISO SIP-grund för hus är enkel att montera och behöver ingen torktid. Färdigställandetiden inklusive markarbete jämfört med en traditionell betongplatta minskas från 37 till 8 dagar. Dessutom får du alltid ett perfekt resultat utan sprickbildning eller andra kvalitetsbrister som kan uppstå på en betongplatta.

Tack vare att betongåtgången har minimerats minskar Co2 utsläppen med 60%. ISO SIP-grund har dessutom ett U-värde som är 24% bättre än en traditionell betongplatta vilket gör ISO SIP-grund till ett klimatsmart val.

Den kompletta grunden består av en en kant av hård och tryckbeständig XPS på vilken du ställer våra betongbalkar för infästning av din byggnad. Innanför detta kantlager ligger cellplast av EPS som består till 98% av luft vilket ger god isolerförmåga. Övre lagret är ett sandwichelement (SIP-panel) bestående av ett lager Lindab Magestic som är en extremt korrosionsbeständig plåt och EPS. Grundens kanter skyddas av fibercementskivor som ger en vacker och hållbar sockel till din byggnad.

Den färdiga grunden uppfyller krav enligt BBR och är utformad för att klara så väl trycklaster från byggnaden samt lyftkrafter som kan uppstå vid vindlaster på byggnaden.

Efter montage är du redo att lägga golvmaterial på din färdiga grund. Golvvärmesystem kan ingå i vår leverans och läggs ovanpå grunden. Golvvärmen läggs då efter att innerväggarna är resta och innan golvmaterial läggs. Golvvärmen bygger 20 mm.

ISO SIP-grund för hus innehåller

1. Sandwichelement (SIP-panel) med 0,6mm plåt (Lindab Magestic) limmad ovanpå EPS-150 (H=100mm)
2. EPS-80 (H=100mm)
3. Armerad betongbalk (H,B,L=100x150x1200mm)
4. XPS-400 (H=100mm)
5. Dränerande bärlager ex. makadam – ingår ej i leverans
6. Schaktbotten (enligt GK1, 100kPa) – ingår ej i leverans
7. Marksten av betong (50x500x500mm)
8. Genomgående bult med bricka och mutter (rostfritt)
9. Papprör
10. stålband (rostfritt)
11. Betongskruv (rostskyddsbehandlad)
12. EPS 20mm
13. Fibercementskiva
14. Dräneringsrör – ingår ej i leverans

Fördelar med ISO SIP-grund för hus

ISO SIP-grund har många fördelar jämfört med en traditionell betongplatta.

Billigare grund

Genom en kortare byggtid, effektiv transport och kostnadseffektiv materialsats blir ISO SIP-grund billigare än en traditionell betongplatta. Dessutom blir den mindre kostsam för vår miljö.

Bättre för miljön

Genom att välja ISO SIP-grund minskar du utsläppen av Co2 med ca 60% jämfört med en betongplatta. Dessutom har ISO SIP-grund ett U-värde som är 24% bättre än en betongplatta. Detta gör ISO SIP-grund till ett klimatsmart val.

Lätt att bygga

En stor fördel med ISO SIP-grund är att den är lätt att anlägga. Grunden består av byggdelar som 2 personer enkelt kan montera till en färdig och byggklar grund. Ska du göra genomföringar i grunden är det bara att göra ett urtag med en såg med metallblad eller liknande.

Ingen torktid

När grunden är lagd är det klart för att börja resa huset. Det gör att ditt byggprojekt går snabbt. Du behöver inte vänta på något så tråkigt som att betong ska torka. Du behöver inte vattna grunden och oroa dig för sprickbildning i betongen.

Perfekt resultat

ISO SIP-grund är ett väl utarbetat system för grundläggning som säkerställer ett perfekt resultat. Grunden är anpassad för att både byggare och privatpersoner ska kunna lägga grunden och få ett perfekt resultat.

Effektiv transport

En komplett materialsats för ISO SIP-grund för hus levereras direkt till byggplats och innehåller allt för att bygga en färdig grund. Du behöver inte boka in och anpassa tidsschemat efter någon betongbil.

Hållbarhet över tid

Med en hållbarhet på över 100 år kan du känna dig trygg med din grund. Grunden är underhållsfri.

Återvinningsbar

ISO SIP-grund för hus kan monteras ner och användas igen. Du kan även återvinna din grund.

Material att ladda ned

Här har vi samlat produktblad och information för ISO SIP-grund för hus. Saknar du några uppgifter får du gärna kontakta oss.

Återförsäljare